30.11.2021

עובדים סיעודיים - עובדים זרים

באתגר סיעוד ורווחה מבינים כי ישנם מקרים, בהם בן משפחה מבוגר זקוק לטיפול ולסיוע במשך כל שעות היממה, מבלי שבן המשפחה יעזוב את ביתו או את סביבתו המוכרת. במקרים כאלו, משפחות רבות ישקלו את האפשרות להעסקת עובדים סיעודיים זרים.
 

כאשר מתקבלת פנייה מצד משפחה השוקלת אפשרות של העסקת עובדים סיעודיים זרים, אתגר 

סיעוד ורווחה מדריכה ומלווה את המשפחה לכל אורך תהליך הבאתו של העובד. לאתגר קשרים מסחריים עם הבאתו של העובד. לאתגר קשרים מסחריים עם חברות רבות המתמחות בתחום ובשל ניסיוננו הרב והאכפתיות כלפי הקשיש ומשפחתו, יוכלו עובדינו המקצועיים להמליץ על ההתאמה הטובה ביותר לבן המשפחה הזקוק לשירות. כמו כן נמשיך ללוות את המשפחה ואת המטפל הזר לאורך כל תקופת השירות והעסקה.


עובדינו הסוציאליים, האחיות והגרונטולוגיות ינסו להקל על התהליך ויסייעו לקשיש ולבני משפחתו להבין את מכלול התהליכים וכן את השלבים המרכזיים והחוקיים הנדרשים בהשגת ההיתר להעסקת עובדים סיעודיים זרים. כמו כן, עובדינו המקצועיים יוכלו לסייע בכל ההכנות הנדרשות לקליטתו של העובד הזר, ובוודאי ילוו את בני המשפחה, לכל אורך התהליך הארוך והלא פשוט.


אתגר סיעוד ורווחה תציב את מיטב אנשי המקצוע שלה וכל הניסיון שנצטבר בארגון מזה 25 שנים על מנת להעניק לכל משפחה את מלוא תשומת הלב לטובת הליך העסקת עובדים סיעודיים זרים. בין יתר האפשריות העומדות לרשותנו, נוכל נציע:

 

סיוע בקבלת ההיתר ממשרד הפנים: סיוע במילוי טפסי משרד הפנים הנדרשים להעסקת עובדים סיעודיים זרים, צירוף האישורים המתאימים והפנייה לדרישות תשלום האגרה. לבסוף, משלוח כל המסמכים ליחידת ההיתרים במשרד הפנים.
 

סיוע בבחירת עובדים סיעודיים זרים: לאחר שההיתר להעסקת עובד זר ניתן, יגיע שלב בחירת המטפל. באופן טבעי, יהיה על בני משפחת המטופל לבחור לשכה המורשית, על פי חוק, לבצע השמות למטפלים זרים בתחום סיעוד.
אתגר סיעוד ורווחה תסייע לבצע את ההתאמה החשובה בין המטפל למטופל. אין נושא חשוב יותר, שכן המטפל הוא זה שילווה את הקשיש לאורך כל שעות היממה. אתגר תבצע את ההתאמה תוך התייחסות לפרטים הקטנים ביותר כגון: שפת המטפל, יכולותיו הפיזיות, ניסיון, היסטוריה כמטפל,רמת הכשרתו, מין המטפל, וכדו'. לאתגר האמצעים לבצע מבחני התאמה קפדניים ביותר, על מנת לייצר את ההתאמה המושלמת: מטופל-מטפל ולהסדירה אל מול הרשויות.
 

הכנת המשפחה בטרם העסקתו של העובדים הזרים: הכנת בן המשפחה הזקוק לטיפול ושכנועו לקבל את העזרה באהבה והבנה, הכנת המגורים בטרם כניסת המטפל, חשיבה משותפת עם המטופל ובני משפחתו, על תוכנית הטיפול היומית תוך התאמתה המדויקת למטופל.
 

השתתפות בעלויות העסקת המטפלים הזרים: כל הזכאים לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר קיבלו היתר להעסיק מטפל זר זכאים על פי חוק, למימון חלקי של שכר המטפל הזר. אתגר סיעוד ורווחה תעסיק את המטפל בהיקף השעות אשר אושר על ידי הביטוח הלאומי. אתגר תשלם את שכר המטפל הזר עבור שעות הזכאות לגמלת סיעוד, וכן את הנדרש על פי חוק. בני המשפחה ישלמו למטפל את יתרת הסכום.

 

החלפת עובדים סיעודיים זרים במקרה של היעדרות: כאשר המטפל הזר ייעדר, תשלם אתגר סיעוד ורווחה את ימי מחלה לעובד הזר, בהתאם לחוק.  אתגר, תציב מטפל ישראלי, לטובת שעות טיפול במקומו, על בסיס שעות הזכאות לגמלת סיעוד. החלפה והתאמה זו תתבצע ללא כל תשלום. במקרה של היעדרות ממושכת של העובד הזר, תוכל אתגר למצוא מטפל ישראלי, מתוך מאגר העובדים שלה, במסגרת סיעודית פרטית.

 

פיקוח: אתגר סיעוד ורווחה תציב עובדת סוציאלית שתלווה ואת בן המשפחה המטופל ומשפחתו, באופן שוטף, לכל משך תקופת העסקת העובד הזר. עובדינו יגיעו לביקורים תכופים בבית המטופל, לטובת ביקורת ופיקוח. אנשי אתגר יוודאו כי כל תחומי השירות מבוצעים באיכות גבוהה:
הטיפול אישי בקשיש: עזרה בניידות, רחצה, הלבשה, נטילת תרופות וכדומה.
טיפול משק בית: ניקיון, בישול, כביסה, גיהוץ, קניות וכדומה.
פנאי: חברה, יצירה מחוץ לבית וכדומה.
תקשורת: בדיקת התקשורת בין המטפל-מטופל, וכן התקשורת ורמת שביעות הרצון שבין המשפחה למטפל.

 

 

להורדת טפסים בנושא עובדים זרים לחצו כאן

 

ליצירת קשר לחצו כאן