24.10.2021

מגילת זכויות המטופל

מגילה זו מפרטת את עיקרי זכויות מטופליה של אתגר סיעוד ורווחה:

 

  • הטיפול הסיעודי יוענק למטופל ללא הפליה מטעמי דת, גזע, מין, לאום או ארץ מוצא.
  • המטופל זכאי לקבל טיפול מקצועי, איכותי ויחס אנושי.
  • המטופל זכאי לדעת את זהות המטפל בו ותפקידו.
  • המטופל זכאי שכבודו ופרטיותו ישמרו במהלך  כל 

.

                                                                                             שלבי הטיפול והסיוע הסיעודי.

  • המטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת הסיוע הסיעודי, בנסיבות ובתנאים שהוא יורה
  • המטופל זכאי לשמירה על סודיות המידע הטיפולי והסיעודי הנוגע אליו.
  • המטופל העובר למטפל אחר או לחסותה של חברת סיעוד אחרת, זכאי לשיתוף פעולה של חברת אתגר לשם הבטחת המשך הטיפול הנאות בו.